Vallen skördas fem gånger för att säkerställa rätt balans mellan växttråd och protein i varan. Efter skörd lufttorkar grönmassan på sträng ca två dygn beroende på väderlek. Detta är en energisparande åtgärd som gynnar miljön och sänker produktionskostnaderna.

Efter förtorkning plockas gräset upp och hackas med exakthack för att erhålla rätt snittlängd. Den hackade varan transporteras sedan till fodertorken av lantbrukaren för vidare process.

Varan pressas och torkas därefter med hetluft för bästa möjliga hygien. Därefter mals den till ett mjöl och pressas till pellets. Temperaturen på hetluften uppgår till 900 grader för att säkerställa en mycket hög hygien. Efter pelletering och kylning går den färdiga produkten ut i silos för leverans eller till planlager i väntan på leverans.