historia

Genevads grönfodertork grundades 1964 och drivs som en ekonomisk förening med ca 25 medlemmar. Fodertorken har under hela sin verksamhetstid strävat efter högsta möjliga kvalitet och har haft detta som ledstjärna. För att säkerställa den höga kvaliteten gödslas gräset efter strikta bestämmelser samt skördas vid optimal tidpunkt.

Totalt produceras ca 2700 ton pelleterad vara per år från ca 280 ha vall bestående av rödklöver och ängssvingel.

Under 2009 gjordes den största renoveringen under torkens då drygt 40-åriga historia.
I renoveringen byttes bl.a. trumman, 2 nya pressar, bandkyl samt stora delar ev elen för styrsystemet. Den senaste renoveringen medför stor energibesparing.